توضيحات پروژه

طراحی پوستر: سهراب ابراهیمی

برای خواندن این گزارش فایل PDF گزارش را دانلود کنید.

در این گزارش سعی شده است مختصراً به شرح کیفی و کمّی نمایش فیلم‌های مستندی که تحت عنوان «سلسله نشست‌های شهر و انسان شهری» در رخداد تازه مستند به نمایش درآمدند پرداخته شود.

سلسله نشست‌های شهر و انسان شهری با نمایش 10 فیلم طی 6 نشست از تاریخ 10 بهمن 1395 شروع شد و در تاریخ 10 اردیبهشت 1396 به پایان رسید. این فیلم‌ها در جامعه نیومدیا طبق برنامه زمانبندی شده و با امکانات مناسب نمایش داده شدند. طبق معمولِ نشست‌ها بعد از هر نمایش کارگردان و مخاطبان به گفتگو در بارۀ محنوای تولیدشدۀ فیلم نشستند و برگزارکنندگان نیز مثل همیشه با پرهیز از اصالت بخشیدن به واقعیت و همچنین با تلاش در مسیر آشکارسازی سازوکار گفتمان‌های قدرت جلسه را هدایت کردند. در این میان اگر بخواهیم محتوای تولید شدۀ این نشست‌ها را دسته‌بندی کنیم، شاید بتوانیم نکات زیر را به عنوان المان‌های برجستۀ «شهر و انسان شهری» برشماریم.

  • پرهیز از مشاهده‌گری صرف در مستندسازی
  • دوری جستن از نگاه نوستالژیک به شهر
  • پرداختن به شهر همچون یک مجموعه و مرکز روابط سیاسی-اقتصادی
  • توجه به امر جمعی و نه فردی
  • مقابله با سازوکارهای انضباطی و منطق بازار
  • توجه به نقش رسانه و تاثیر آن
  • اهمیت دادن به واقعیت‌های چندگانه و دوری جستن از نسبی‌گرایی
  • عدم همدستی با تظام‌های بروکراتیک و رویه‌های نهادی

به نظر می‌رسد اولین قدم در مسیر جمع‌آوری تکه‌پاره‌های زندگی و ساختن شهری انسانی چیزی جز قدرت خیال و اراده به عمل نیاشد.

در نهایت، فیلم‌های نمایش داده شده طی این نشست‌ها همراه با لینک گزارش مکتوب و تصویریِ هر نشست در ادامه آمده است.