توضيحات پروژه

 

فیلم مستند «آریتمی»

روایتی شاعرانه از زندگی سارا، یک کم‌توان ذهنی-حرکتی، و رابطه‌اش با خانواده و محیط اطرافش در بستر زندگی روزمره.