اسلاوی ژیژک

ترجمۀ شروین مقیمی

متن پیشِ­رو سخنرانیِ ژیژک در 24 نوامبر 2009 در «انجمن سلطنتی برای تشویق هنر، تولید، و بازرگانی» در لندن است. او کتابی نیز به همین عنوان دارد که در آن به بحران اقتصادیِ سال ۲۰۰۷ پرداخته است.

برای خواندن این متن روی عکس کلیک کنید.