کنفرانس NewMac  در جولای 2017  در دانشگاه مک‌کواری برگزار شد. محوریت این کنفرانس ایجاد راه‌کارهایی موفقیت‌آمیز در پیوند دادن حوزه آکادمیک با حوزه عمومی و همچنین مرتبط کردن پژوهشگران در حوزه‌های مشابه با یکدیگر بود.

شروین مقیمی با موضوع «زندگی روزمره در سینمای مدرن ایران» در پنل بازنمایی شرکت کرد و از اهمیت ارتباط میان جامعه‌شناسی مردم‌مدار و سینما سخن گفت.

اطلاعات بیشتر درباره این کنفرانس را در اینجا دنبال کنید.