آریتمی

آریتمی تدوام دارد اما زمانمند نیست، همیشه امکان حضور دارد اما مکانمند نیست. نمی­‌دانیم کجا و چه هنگام می‌­رسد، همین است که آن را منحصر به فرد می‌­کند.

در قید زمان و در بند مکان نبودنش سیالیتی را بر معنا حک می‌کند که سبب می‌شود خود را از دیگر زیست‌ها متمایز سازد. گاهی در بین شکاف‌ها رخ برمی‌نماید؛ زمانی که ریزشی رخ می‌دهد او هم آنجاست و زمانی که به نظر می‌رسد یکدستی نابی را رقم زده‌اند با طرحی بدیع بازی را برملا می‌کند.

آریتمی نه هست بودنش معلوم است و نه نیستی‌اش. به وقت بودن نیست و به هنگامۀ نیستی سرکی به هستی می‌کشد. چنین زیستی نه میراست که از دست رفتنی باشد نه جاودانه است که بایسته پرستش… می‌ماند، می‌ماند و می‌ماند و زمانی که همه فکر می‌کنند دیگر خواهد ماند می‌رود، می‌رود و می‌رود و زمانی که سرود مرگ آغاز می‌شود با خنده‌ای باز می‌گردد…

فیلم‌

دیالوگ

درباره‌ ما

آریتمی رابطۀ بین سینما و جامعه‌شناسی را در 4 شکل زیر بررسی می‌کند.

سینما به عنوان صنعت

فاکتورهای اقتصادی مستقیماً به سینما وصل شده‌اند و چه بسا آن را تحت سلطه گرفته‌اند. بدین‌سان دغدغه‌های روشنگری جای خود را به تکنیک‌ها و فنون سینمایی داده است و همۀ این‌ها در دل مصرف‌گرایی رخ می‌دهد. از این رو جنبۀ هنری سینما هم تحت تاثیر این رابطه قرار گرفته است.

سینما به عنوان نهاد

کشف مکانیسم‌های دیگری‌سازی و پروسۀ مصرف‌گرایی، مقایسۀ سینما با دیگر نهادهای اجتماعی و جستجوی دیگر جنبه‌های نظام سینما و اجزاء آن.

سینما و صنعت فرهنگ

هنر مرده است. از این رو هنر با از دست دادن نگاه انتقادی خود و محصور شدن در قوانین بازار تبدیل به کالایی فرهنگی و ابزاری برای سلطه شده است.

سینما و بازنمایی امر اجتماعی

تصویری که سینما ارائه می‌دهد ما را از موانع، سانسورها و محدودیت‌هایی که جامعه به عنوان تصویر می‌شناسد مطلع می‌کند، گرچه این تصویر خود واقعیت نیست، اما نقش سازوکارهای گفتمان‌های قدرت را در برساختن واقعیت آشکار می‌کند.

 

آریتمی سعی دارد استفاده از داده‌های تصویری در پژوهش‌های جامعه‌شناسی و ایده‌های جامعه‌شناسی را در فیلم‌سازی گسترش دهد. همچنین با ایجاد ارتباطی دیگرگون با حوزه آکادمیک در مسیر توسعۀ چارچوب‌های مفهومی و گسترش چشم‌اندازهای نظری تلاش می‌کند. در حوزه کار عملی نیز با تکیه بر پژوهش‌های اجتماعی مستندسازی کرده و با فیلم‌سازان اجتماعی همکاری می‌کند.

برای آشنایی با اعضا بر روی عکس زیر کلیک کنید

تیم آریتمی

اخبار

اول تراژدی، بعد کمدی

کنفرانس NewMac2017

آرشیو اخبار